Blir det bra det vi bygger? I spåren av Trafikbullerförordningen

Bullernätverket bjuder in till ett seminarium om bostadsutformning och lagstiftning. Under seminariet kommer vi att belysa problem och svårigheter inom området samt lösningsorienterade exempel.

Den 29 mars bjuder Bullernätverket in till ett halvdagsseminarium som belyser konsekvenser av den nya Trafikbullerförordningen (SFS 2015:2016) som kom till med det uttalade syftet att underlätta bostadsbyggande i bullerutsatta lägen. Hur gick det? Blir de bra det vi bygger?

När: 29 mars, klockan 9.00–12.00 med efterföljande mingel.
Var: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Grand/Royal
Kostnad: 400 kronor exklusive moms. Fika och lättare lunch ingår.

Läs mer och anmäl dig på Länsstyrelsens hemsida!
Sista anmälningsdag: 20 mars.

PROGRAM

9:00 Bullernätverkets samordningsgrupp hälsar välkomna och ger en introduktion till dagen - Trafikbullerförordningen säkerställer inte en god ljudmiljö, hur gör vi för att bygga bättre än att bara uppfylla minimikraven?

9:10 Effekter av Trafikbullerförordningen i planläggning
Vilka effekter har lagändringarna 2015 fått på lokalisering, placering och utformning av bostadsbebyggelse? Vilket synsätt på bulleranpassning gällde före trafikbullerförordningens tillkomst och vad var syftet med lagändringarna?
Kan dagens tillämpning av reglerna förbättras?

9:30 Stockholms Lokaltrafik: Nybyggda bostäder invid SL:s anläggningarSL berättar om konsekvenser med att allt fler bostäder byggs i bullerutsatta lägen som t.ex. intill deras anläggningar.

9:50 Konsekvenser av Trafikbullerförordningen för människors hälsa. Centrum för Arbets- och miljömedicin, Region Stockholm, berättar om vilka hälsokonsekvenser förändringarna i Trafikbullerförordningen har lett till, och riskerar att leda till framöver.

10:00 Stockholms Lokaltrafik: Nybyggda bostäder invid SL:s anläggningar
SL berättar om konsekvenser med att allt fler bostäder byggs i bullerutsatta lägen som t.ex. intill deras anläggningar.

10:10 - Fika och diskussion

10:40 Granskning av inkomna klagomål gällande trafikbuller vid nybyggnation.
Miljölförvaltningen i Stockholms stad berättar om den granskning som har gjorts samt om fel/brister som har uppdagats i olika skeden av nybyggnationsprocessen.

10:55 Utformning och placering, reglering av planbestämmelser i bullerutsatta lägen samt nyheter från Boverket.
Boverket kommer att prata en del om hur viktigt det är med utformning och placering av bebyggelse i bullerutsatta lägen samt planbestämmelser i plankartan. De kommer även att prata om nyheter och vad som är på gång inom myndigheten.

11:25 Exempel principiell hantering av utformning och placering
Bebyggelseutformning och placering på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller.

11:45 - Gemensam summering.

12:00 - Mingellunch.

Publicerad 2023-01-25

Senast ändrad 2023-03-24